Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele(ky) základní školy

Městská část Praha-Petrovice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) Základní školy Praha-Petrovice, příspěvkové organizace.

Podrobnosti k vyhlášenému konkurznímu řízení jsou dostupné v příloze, na úřední desce a rovněž v sekci volná místa na webových stránkách městské části.