Den bez bariér 20. 9. 2019 - přednáškový den na téma bezbariérová přístupnost v právních předpisech i praxi

DEN BEZ BARIÉR 2019 - Bezbariérová přístupnost v právních předpisech i v praxi

20. září 2019 od 9 do 13 hodin, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Přednáškový den (nejen) pro odbornou veřejnost – přední odborníci na bezbariérovou přístupnost v Praze jsou připraveni sdílet své zkušenosti s úředníky veřejné správy, projektanty, architekty, investory i studenty středních škol zaměřených na stavebnictví, architekturu a design.

Po celou dobu akce je možno individuálně konzultovat v oblasti legislativy, technických řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dotační podpory z národního Programu mobility a grantového schématu hl. města Prahy.

Interaktivní program: Vyzkoušejte si manipulaci s kompenzačními pomůckami pro zdravotně handicapované – pohyb na vozíku a chůzi s pomocí bílé hole.

Program najdete v přiloženém letáku.

Zajistěte si místo - registrujte se on-line na https://forms.gle/Ab4py9bTdBteaL3T8.

Hromadné registrace u koordinátora akce: Edita Kleckerová, kleckerova.edita@gmail.com.

Účast zdarma. Pro účastníky semináře je přichystáno drobné občerstvení.

www.bezbarierova.praha.eu

www.cistoustopou.