V úterý 12. listopadu začne rekonstrukce části Kutnohorské ulice v Praze. V noci před zahájením prací bude instalováno dopravní značení v místě stavby i na objízdné trase. Samotné práce jsou plánovány na jeden měsíc do 13. prosince. Práce budou probíhat na 500 metrů dlouhém úseku Kutnohorské ulice mezi ulicemi Ústřední a Kardausova včetně části křižovatky Ústřední x Černokostelecká x Kutnohorská. Práce budou rozděleny do dvou navazujících etap tak, aby bylo možné místem omezeně projíždět.

Dopravní opatření: V dotčeném úseku bude provoz veden jednosměrně ve směru z centra. V opačném směru bude nutné využít objízdnou trasu. Pro vozidla do 12 tun včetně MHD povede přes silnice Dolnoměcholupská, U Továren, Sklářská, Průmyslová a Černokostelecká. Pro nákladní vozidla nad 12 tun pak povede přes ulice Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového hnutí, Pod Chodovem, Spořilovská a Jižní spojka.