Informace o současném stavu možného výskytu koronaviru na území hl. m. Prahy.

Vážení spoluobčané Petrovic,

dovolte mi, abych Vás z pověření náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Ing. Petra Hlubučka touto cestou informovala
o současném stavu možného výskytu koronaviru na území hl. m. Prahy.

Na Magistrátu hl. m. Prahy se včera sešli vedoucí pracovníci integrovaného záchranného systému a dalších subjektů, aby si navzájem vyměnili informace o připravenosti Prahy na možný výskyt koronaviru.

Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portále bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován. Podle posledních informací byla vyvrácena všechna podezření o výskytu koronaviru u pacientů, kteří s tímto podezřením byli hospitalizování v Nemocnici na Bulovce. V současné době je situace klidná, odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci monitoruje a je v neustálém kontaktu se složkami Integrovaného záchranného systému a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

V případě, že by se situace změnila, budeme Vás neprodleně informovat.

Dále uvádíme pro Vaši potřebu základní informace a doporučení pro veřejnost.

Hlavním obecným doporučením je dodržovat základní hygienické návyky!

Jak konkrétně byste se měli chránit?

Důležité je postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jaké je teď riziko pro Evropu?

Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde je ohnisko nákazy.

Všechny potřebné informace najdete průběžně aktualizované na portále bezpecnost.praha.eu.