Oznámení přerušení dodávky elektřiny

Z důvodů prováděných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a. s., bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrná místa:

datumod - doulice
20.2.20208.30 - 13 hod.Bellova 54/28, ZBVO č. 50/88
24.2.20208 - 16 hod.Frostova č. p. 331, 332, 333
25.2.20208 - 16 hod.Frostova č. p. 334, 335, 336, 337
26.2.20208 - 16 hod.Frostova č. p. 338, 339, 340
27.2.20208 - 16 hod.Frostova č. p. 341, 342, 343, 344
27.2.20208.30  - 13 hod.Bellova 54/28, Edisonova - ZBVO č. 5088
28.2.20208 - 16 hod.Frostova č. p. 345, 346, 347, Kurčatovova č. parc. 432/49

Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně po provedení plánovaných prací. Děkujeme za pochopení.

PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5, doručovací adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10, poruchová linka distribuce: 800 823 823, poruchy@predistribuce.cz, www. predistribuce.cz