Důležité upozornění o opatřeních v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

Vážení petrovičtí občané, rodiče dětí, žáků a studentů,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZČR vás Rada MČ Praha-Petrovice informuje o opatřeních, které přijala v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR, která s účinností od 11. března 2020 rozhodla o uzavření základních a středních škol, vyšších odborných učilišť a vysokých škol.

Městská část Praha-Petrovice jako zřizovatel Mateřské školy Jakobiho 329, Praha 10 – Petrovice rozhodla s účinností od 11. března 2020 uzavřít pro běžný provoz i mateřskou školu. Důvodem pro toto opatření je skutečnost, že do mateřské školy chodí 168 dětí, ve třídách je pohromadě 28 dětí, což je srovnatelný počet jako ve školních třídách. Toto opatření bylo konzultováno a učiněno po dohodě s ředitelkou MŠ.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin zakazuje pořádání divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních a společenských akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Městská část Praha-Petrovice ruší naplánované kulturní akce, které se měly konat v měsíci březnu:

  • představení pro děti Pohádky pana Pohádky, dne 21. března 2020,
  • Velikonoční jarmark, ve dnech 21. a 22. března 2020,
  • koncert Pavla Dobeše, dne 25. března 2020 a
  • Noc s Andersenem, dne 27. března 2020.

Pokud jste na tyto kulturní akce měli zakoupené vstupenky, je možné požádat o vrácení vstupného po jejich předložení v Infocentru MČ a místní knihovně. 

Děkujeme za pochopení mimořádné situace v souvislosti s šířením se onemocnění COVID-19.

                                                                      JUDr. Olga Hromasová

                                                                                starostka MČ