Vážení petrovičtí spoluobčané,

ráda bych vás v tomto čase podpořila a dodala vám sílu. Jsme v tom všichni společně, a proto teď víc než kdy jindy musíme táhnout za jeden provaz. Pokud nám to situace dovolí, budeme vás i nadále informovat na webových stránkách, ve vývěsních skříňkách a prostřednictvím SMS Infokanálu.

Všem petrovickým seniorům v naší městské části, pracovníci úřadu roznesli dopis, ve kterém je uvedeno mobilní číslo 730 179 289 na naši koordinátorku, která jim poradí a pomůže s řešením konkrétního problému.

Vážení spoluobčané, pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc, volejte na petrovický úřad na tel. číslo 274 86 07 31, 602 284 797 nebo pište na mailovou adresu info@prahapetrovice.cz, protože pracovníci úřadu jsou zde přítomni i mimo nařízenou otevírací dobu.

Úřad MČ je v kontaktu s dobrovolníky, kteří šijí roušky pro seniory. Během včerejšího a dnešního dne jsem je spolu s pracovníky úřadu rozvážela přímo k nim domů.

Prosím, zůstávejte co nejvíce doma, vycházejte ven jen s rouškou, nebo si zakryjte ústa šálou nebo šátkem. Vzdalujte se z domova jen na dobu nezbytně nutnou a dodržujte zvýšená hygienická opatření. Tento čas se snažte využít k tomu, na co jste už dlouho neměli čas a hledejte na nastalé situaci pozitiva, máte více času být se svými dětmi, číst, vzdělávat se a nezapomínejte ani udržovat kontakt se svými prarodiči a rodiči, ale nesetkávejte se s nimi tváří v tvář. Chráníte tím nejen sebe a své děti, ale zejména je.

Buďme pozitivní a solidární, to nyní všichni budeme potřebovat. Věřím, že tuhle těžkou zkoušku společně zvládneme.  

Vaše starostka

Olga Hromasová