Uzavření občanskosprávního oddělení ve dnech 27. - 31. 7. 2020

Vážení občané,

sdělujeme vám, že ve dnech 27. až 31. 7. 2020 bude pro veřejnost uzavřeno občanskosprávní oddělení – agenda evidence obyvatel. Vzhledem k tomu se nebude možné přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha-Petrovice.

Od 3. 8. 2020 bude činnost v rámci agendy evidence obyvatel poskytována v plném rozsahu.

Za případné komplikace se omlouváme.

Občanskosprávní oddělení ÚMČ Praha-Petrovice

Eliška Vostřáková, referent