Blokové čištění komunikací ve dnech 20. – 21. 8. 2020

Dočasný zákaz zastavení z důvodu blokového čištění komunikací na území MČ Praha-Petrovice ve dnech 20. – 21. srpna 2020:

Blok č. 6 - komunikace: Edisonova (Bellova – Milánská), Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova; jen ručně), Frostova + parkoviště mezi ul. Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště, Kurčatovova (bez části kom.). Termín čištění: 20. 8. 2020 od 8 do 15 hod.

Blok č. 7 - komunikace: Archimédova (Novopetrovická – Ohmova), Bellova, Dopplerova (část kom. od ul. Bellova), Galileova (Morseova – Galvaniho), Galvaniho vč. zálivů, Janovská (Rezlerova – Hornoměcholupská), Lessnerova + parkoviště, Morseova (Milánská – Galileova), NN 1818 (část - parkoviště u ul. Janovská), NN 1819 (část – parkoviště u ul. Janovská), NN 1821 (část), NN 1822 (část parkoviště u ul. Janovská), NN 1823 (část – parkoviště u ul. Janovská), Ohmova (Galvaniho – Archimédova vč. zálivů), Rezlerova vč. parkovišť. Termín čištění: 21. 8. 2020 od 7 do 14 hod.