Zrušení poznávacího zájezdu na zámek Žleby, který se měl konat dne 6. října 2020

Vážení petrovičtí senioři,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace jsme nuceni zrušit poznávací zájezd na zámek Žleby, který se měl konat dne 6. října 2020.

Všem přihlášeným seniorům bude účastnický poplatek vrácen v Infocentru MČ.

Věříme, že v některém z jarních měsíců tento zájezd uskutečníme. Veškeré podrobnosti budou včas oznámeny na webových stránkách a ve vývěsních skříňkách.

Za Kulturní komisi MČ Praha-Petrovice

Iveta Hergottová