Dezinfekce prostorů mateřské školky Jakobiho 328 a 329.

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat o tom, že zřizovatel MČ Praha-Petrovice zajistila na neděli 18.10. provedení polymerové dezinfekce proti šíření nemoci COVID 19 v prostorách mateřské školky Jakobiho 328 a 329.

Oddělení správy majetku