Dne 25.3.2021 nebude možné provádět agendu vidimace a legalizace na ÚMČ Praha-Petrovice.

Z důvodu kontroly prováděné Magistrátem HMP na úseku vidimace a legalizace, nebude dne 25.3.2021 možné tuto agendu na ÚMČ Praha-Petrovice provádět. Děkujeme za pochopení