Uzavírka části ulice Edisonova

Vážení občané,

po dokončení souvislé údržby komunikace v ulici Bellova naváže od 1. 9. 2023 souvislá údržba části komunikace v ulici Edisonova v úseku od křižovatky s ulicí Bellova po křižovatku s ulicí Ramanova.

Stavební práce budou obsahovat výměnu nevyhovujících uličních vpustí a jejich kanalizačních přípojek, výměnu betonových silničních obrub za žulové včetně vysprávek navazujících chodníků, rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, odfrézování asfaltových vrstev v celé ploše komunikace a pokládku vrstev nových.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky této části komunikace s tím, že dopravní obsluha k objektům majícím vjezd z ulice Edisonova bude umožňována dle možností po dohodě se stavbyvedoucím na základě právě probíhajících prací. V době pokládky asfaltových vrstev bude vyloučen veškerý provoz. Autobusová zastávka Newtonova zůstane po dobu realizace stavby přesunuta do ulice Novopetrovická.

Hlavní pěší tahy a přístupy ke vstupům do objektů budou zachovány po celou dobu stavby.

Pro zachování dopravní obsluhy bude zřízen v části ulice Edisonova obousměrný provoz.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 20. 10. 2023.

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Dodavatelem stavby je společnost STRABAG, a.s.