Upozornění pro voliče – občany jiného členského státu EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha-Petrovice

Upozornění pro voliče – občany jiného členského státu EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha-Petrovice

 

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu.

Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky.

Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně v úředních hodinách oddělení občanskosprávního ÚMČ Praha-Petrovice podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 28. dubna 2024, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Dne 28.dubna. 2024 (neděle) bude v době 8:30 – 16:00 hod zajištěna přítomnost referenta, pro případný zápis voliče – občana jiného členského státu EU do volebního seznamu.