Prof. Ing. Kislingerová CSc., náměstkyně primátorky - 4.8.2016