Soukromé subjekty

Nenašli jste zde svou firmu/živnost/sdružení? Napište nám, rádi Vás přidáme do naší evidence

Anabell

Anabell

Sociální služby
Komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy – poradenství, terapie, ambulantní léčba. Web: http://www.anabell.cz/ E-mail: praha@anabell.cz Tel: 775 904 778
Anonymní gambleři (AG)

Anonymní gambleři (AG)

Sociální služby
Společný svépomocný program pro pacienty v ústavní léčbě, ambulantní léčbě a abstinující patologické hráče z nechráněného prostředí a osoby které mají problém s hazardní hrou, též doléčovací...
Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Sociální služby
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi v krizové životní situaci: matky s dětmi bez přístřeší, matky s dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy a matky vedoucí rizikový způsob života. Web: http://...
Bezplatná exekutorská poradna

Bezplatná exekutorská poradna

Sociální služby
Cílem bezplatné právní poradny je jednak snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a jednak přispívat k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního...
Centrum ALMA, o.p.s.

Centrum ALMA, o.p.s.

Sociální služby
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, mladí dospělí až senioři. Web: http://centrum-alma.cz/ Tel.: +420 266 317 404
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Sociální služby
Poskytuje podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Web: http://www.csop...
České sdružení obětí dopravních nehod

České sdružení obětí dopravních nehod

Sociální služby
České sdružení obětí dopravních nehod je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2004 převážně pozůstalými, kteří tragicky přišli o své blízké při silničních dopravních nehodách. Posláním je...
Dům s pečovatelskou službou Dolní Měcholupy

Dům s pečovatelskou službou Dolní Měcholupy

Sociální služby
Dům s pečovatelskou službou je otevřen od 18.1. 1997, občané se stěhují s vlastním nábytkem a tak se mohou co nejvíce cítit jako doma. Základním vybavením každé garsoniéry je kuchyňská linka s...
Dům tří přání

Dům tří přání

Sociální služby
Pomáháme dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci. Naší snahou je umožnit těmto dětem bezpečný vývoj v původní rodině. Web: http://www.dumtriprani.cz/
EVANO, s.r.o.

EVANO, s.r.o.

Sociální služby
Psychologické a psychiatrické ordinace a pracoviště – i pomoc při léčbě závislosti na alkoholu. E-mail:novakovaeva@volny.cz Telefon:+420 274 812 594
Lata - Programy pro ohroženou mládež

Lata - Programy pro ohroženou mládež

Sociální služby
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby,...
Letohrádek Vendula (stacionář)

Letohrádek Vendula (stacionář)

Sociální služby
Denní i týdenní stacionář pro klienty i s velmi těžkým zdravotním postižením. Web: https://www.letohradekvendula.com/ Tel.: +420 312 697 206  
Občanská poradna REMEDIUM

Občanská poradna REMEDIUM

Sociální služby
Nabízíme bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc, praktické, věcné a správné informace o vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc. Web: http://www....
Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Sociální služby
Jsme nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v...
Sananim

Sananim

Sociální služby
Pomoc drogově závislým i jejich rodinám. Web: http://www.sananim.cz/ Tel: 283 872 186
Societa o.p.s.

Societa o.p.s.

Sociální služby
Poskytuje pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, praní a žehlení prádla). Web: http://www.societa.cz Tel: +420 725 808 776
Úřad Práce pro MČ Praha – Petrovice

Úřad Práce pro MČ Praha – Petrovice

Sociální služby
Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro Prahu 10 sídlí na adrese Praha 10, Vršovická 68, telefon 950 178 111. Odkaz na web zde
Ztracené dítě o.s.

Ztracené dítě o.s.

Sociální služby
Bezplatná krizová pomoc pro děti, rodiče, příbuzné, pedagogy a veřejnost v situacích, které dítě ohrožují (konflikty v rodině, násilí, zneužívání, šikana, sebepoškozování, rozvod rodičů,...