Naučná stezka povodím Botiče

Vede přes městskou část Praha - Petrovice.

Délka: 6,5 km

Trasa: začíná u vchodu do Toulcova dvora, ul. Kubatova 1, poblíž zastávky autobusu č.  177 (zastávka Toulcův dvůr). Odtud vede kolem hostivařského kostela k Botiči a podél něj po červené turistické značce k Hostivařské přehradě a kolem ní až do Petrovic a dál podél Botiče k jeho soutoku s Pitkovickým potokem a podél něj k Pitkovické stráni. Stezka končí v Pitkovičkách u mostku přes Pitkovický potok, asi 400 m od stanice autobusu MHD  č. 213 (zastávka Hříbková).

Potřebný čas: 3 - 4 hodiny

Stav

Přestože stezka byla r. 2008 kompletně rekonstruována a na celé trase byly osazeny velmi pěkné nové tabule, několik jich je již vandaly počmáraných až do nečitelnosti.

Naučná stezka Povodím Botiče prochází z Hostivaře podél toku Botiče a Pitkovického potoka až k Pitkovické stráni. Vede územím, které bylo již od dávných dob osídleno lidmi, a tedy i ovlivňováno jejich hospodařením. Ostroh Šance nad hrází Hostivařské přehrady byl už od pravěku opakovaně osídlen. V době halštatské zde bylo vybudováno hradiště a v 9. stol. tu bylo osídlení slovanské, které patrně využilo zbytků staršího opevnění. Na plošině nad Dobrou vodou zase bylo zjištěno rozlehlé sídliště z mladší doby kamenné.

Fotogalerie: 
Naučná stezka povodím Botiče