Oddělení občanskosprávní - Povolení tomboly

Jak získat povolení k tombole.
 
Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
 
Potřebujete:
Vyplněnou žádost o povolení tomboly, Výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele, případně zplnomocnění statutárním orgánem ve věci žádosti o povolení provozování tomboly, občanský průkaz, rozpočet tomboly, herní plán, čestné prohlášení žadatele o tom, že je tuzemskou právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti.
 
Správní poplatky:
Před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly je nutné uhradit správní poplatek, ve výši Kč 500,-, který žadatel uhradí v pokladně občanskosprávního odboru.