Bezbariérový přístup na poště Praha 102

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vám zaslat informace k Vašemu telefonnímu dotazu, který se týkal zajištění bezbariérového přístupu na poště Praha 102, plk. Mráze 1182/24, 102 00 Praha 10.

Pro handicapované klienty, pro seniory či maminky s kočárky máme na poště Praha 102 zajištěny dvě úrovně obsluhy.

První úroveň obsluhy nabízí klientům České pošty možnost použít zvonek pro bezbariérový přístup. Klient bude obsloužen pracovníkem pobočky, který vyjde za klientem na zazvonění (zvonek je umístěn na pravé straně budovy, vedle schodiště do I. patra, vedle loga České pošty).

Druhá úroveň je využití nájezdové rampy, která se nachází v zadním vchodu do budovy (ukazatel pro bezbariérový přístup k rampě je umístěn na levé straně od schodiště do 1. patra).

Klient vyjde/vyjede, následně po rampě dojde k železným dveřím, které jsou po dobu hodin pro veřejnost ČP otevřeny. Hned za železnými dveřmi po levé straně jsou k dispozici 2 výtahy, kterými klient vyjede do 1. patra. Po vystoupení z výtahu je umístěno několik ukazatelů pro bezbariérový přístup, ukazatele následně vyvedou klienta před hlavní vstup na pobočku. Cesta trvá cca 2 min.

Věřím, že tato informace přispěje k plné informovanosti klientů České pošty, s. p., pakliže se s dotazem obrátí na Váš Úřad. Vážíme si Vašich podnětů a děkujeme Vám za Vaši spolupráci. 

Je naším cílem, aby všichni klienti byli se službami České pošty, s. p. spokojeni. 

S přátelským pozdravem a poděkováním

Hana Tmejová, v.r.

ředitelka Pobočkové sítě Praha