Informace o částečném uzavření Opatovské ulice 1.-3.11.2019

Dovolujeme si Vás upozornit na částečné uzavření Opatovské ulice, k němuž dojde v termínu 1. 11. od 0:00 hodin do 3. 11. 2019 24:00 hodin v úseku od křižovatky s ulicí Ke Kateřinkám až ke kruhovému objezdu s ulicemi Bohúňova a Metodějova. Důvodem pro dočasnou uzavírku této místní komunikace je demolice lávky vedoucí od polikliniky Opatovská k pochozí zóně.

Dočasné změny v provozu MHD: Provoz městské hromadné dopravy bude obousměrně přerušen ve zmíněné části Opatovské ulice. Změny tras autobusových linek najdete v přiloženém souboru.

Informace pro řidiče: Náhradní trasa pro provoz autobusové a osobní dopravy bude po dobu uzavírky Opatovské ulice vedena po místních komunikacích ulic Chilská, Litochlebské náměstí, Hviezdoslavova a U Modré školy.